Biểu diễn thường niên lần 7 (18.12.2011)
08/05/2014
Biểu diễn piano (24.07.2010)
01/06/2015

The Romantic Era: from Early to Late (9.1.2012)

Thông tin chương trình

Thời gian: 6g30-8g30, ngày 9-1-2012

Địa điểm: 23 Bis Tú Xương, P. 7, Q.3, Tp. HCM (Nhà Minh Ngọc)

Hình ảnh chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.