Nguyen Lam, Author at Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn