scg, Author at Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
11/07/2019

Rhythmic & Melodious (20.07.2019)

05/06/2019

The Trout (30.06.2019)

09/05/2019

Trần Thị Thu Hằng

Sinh năm 1995. Bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp dài hạn 9 năm. Hiện đang là sinh viên đại học […]
09/05/2019

Hồ Thiên Phước

Sinh năm 1998 tại Nha Trang, bắt đầu học đàn Piano từ năm 12 tuổi. Hiện đang học năm thứ 3 hệ Trung cấp 4 năm […]
09/05/2019

Along The Two Worlds (31.05.2019)

09/05/2019

Thể-loại sonata & hình-thức concerto (12.05.2019)

05/04/2019

Piano Virtuoso (20.04.2019)

28/02/2019

Phan Anh Quân

Học Trombon từ năm 18 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp 4 năm tại Nhạc Viện Tp. HCM. Hiện đang là sinh viên Đại học năm 4/4 […]
28/02/2019

Hoàng Sỹ Đức

Hoàng Sỹ Đức học Hautbois từ năm 17 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp 4/4 tại Nhạc Viện Tp. HCM dưới sự hướng dẫn của giảng viên […]