Nghệ sĩ Archives - Trang 5 trên 15 - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Ngô Phước Tấn

Nguyễn Đan Cát Vũ bắt đầu học nhạc viện TP. HCM hệ trung học dài hạn năm 1990 chuyên ngành violin dưới sự hướng dẫn của NGUT. Nguyễn Anh Giang.
01/12/2016

Trần Thiên Cát Vũ

Trần Thiên Cát Vũ tốt nghiệp hệ trung cấp 11 năm và đại học 4 năm chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Nhạc Viện Tp.HCM, dưới sự dẫn dắt của Cô Lê Thị Thu Hà, Ths. Ngô Thị Ngọc Lan và Thầy Đặng Hồng Quang.
01/12/2016

Phạm Nguyễn Hoài Thảo

Bắt đầu học violin từ năm 2009 dưới sự hướng dẫn của các giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: GV. Bùi Công Duy, GV. Ngô Văn Thành, GV. Nguyễn Công Thắng.
01/12/2016

Nguyễn Trần Xuân Nguyên

Nguyễn Trần Xuân Nguyên bắt đầu học piano tại Nhạc Viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của giảng viên Võ Ngọc Diệu Tịnh, hiện đang là sinh viên năm 1 khoa piano với giảng viên Lê Hồ Hải.
01/12/2016

Hoàng Uyên Bảo Trân

Hoàng Uyên Bảo Trân bắt đầu học Nhạc viện từ năm 2012 dưới sự hướng dẫn của giảng viên Thu Hà. Hiện Bảo Trân đang theo học lớp 5 Trung cấp hệ 9 năm khoa Piano tại Nhạc Viện.
01/12/2016

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh đang theo học hệ Trung cấp dài hạn lớp 3/9 tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Hồ Hải.
01/12/2016

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương tốt nghiệp trung cấp loại giỏi chuyên ngành biểu diễn Piano tại Nhạc Viện TP. HCM năm 2010 dưới sự hướng dẫn của GV Nguyễn Thị Thanh Uyên.
01/12/2016

Thái Ngọc Thuỳ Trang

Thái Ngọc Thuỳ Trang tốt nghiệp hệ trung cấp 11 năm & đại học 4 năm loại giỏi tại nhạc viện Tp. HCM.
01/12/2016

Nguyễn Thị Uyên Sa

Nguyễn Thị Uyên Sa sinh tại Đà Nẵng. Bắt đầu học nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế) dưới sự hướng dẫn của các Giảng viên Trương Thị Nhân và ThS Trần Hữu Việt.