Musical FM - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
parallax background

Giới thiệu dự án "Musical FM"


Musical FM là một dự án con thuộc quản lý của Saigon Classical Music Group – Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn. Musical FM được hình thành dựa trên mong muốn thúc đẩy sự hiện diện của các cá nhân bán chuyên nghiệp, nghiệp dư trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển.


Musical FM hoạt động như một câu lạc bộ nơi gặp gỡ và giao lưu của những cá nhân có niềm đam mê chung là nhạc cổ điển. Musical FM được phân thành hai nhóm đối tượng: nhóm nhạc cụ và nhóm thanh nhạc.


Với sự phân chia này, Musical FM tổ chức những buổi trao đổi kiến thức chuyên môn, chia sẻ những câu chuyện cá nhân, những câu chuyện về niềm đam mê nhạc cổ điển phù hợp cho hai nhóm đối tượng. Musical FM mong muốn từ ngôi nhà nhỏ này, sẽ nuôi dưỡng những nghệ sĩ triển vọng trong tương lai.


Hơn thế nữa, Saigon Classical Music Group sẽ tạo điều kiện phối hợp với Musical FM tổ chức những buổi biểu diễn đến công chúng yêu nhạc cổ điển tạo cơ hội cho những nghệ sĩ bán chuyên, nghiệp dư có sân chơi để thể hiện bản thân.