Ars Poetica (19.9.2020) - Thi Họa trong âm nhạc cổ điển | Saigon Classical
Ca Khúc Nghệ Thuật (Lied) Đức (31.10.2020)
14/11/2020
Âm nhạc tiêu đề (22.12.2019)
31/03/2020