Giới thiệu tác phẩm | Program notes

11/11/2022

Hòa nhạc tác phẩm âm nhạc TK20 | Program note

Khi chuỗi hòa nhạc tác phẩm TK20 của Inspirito/Maestoso đã diễn ra ngoài 10 buổi ở Hà Nội, ClassiXX là lần đầu tiên chuỗi âm nhạc ra mắt khán giả phía Nam.
20/09/2022

A Musical History With German Composers | Giới thiệu tác phẩm

Chương trình mang tên “Du hành qua lịch sử cùng các nhà soạn nhạc Đức” là những nét chấm phá, điểm xuyết, nhấn nhá vô cùng tương đối, cố gắng thuật lại những tiểu và đại cảnh âm nhạc - văn hóa thuộc về lịch sử âm nhạc Đức.