Nguyễn Hồng Hạnh
01/12/2016
Nguyễn Luân Du
01/12/2016

Lê Hoa Phong Lan

Lê Hoa Phong Lan tốt nghiệp thủ khoa đại học chuyên ngành biểu diễn Piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2008 dưới sự hướng dẫn của GS.TS. NGND Trần Thu Hà.

Lê Hoa Phong Lan tốt nghiệp thủ khoa đại học chuyên ngành biểu diễn Piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2008 dưới sự hướng dẫn của GS.TS. NGND Trần Thu Hà.

Cô tốt nghiệp Cao Học chuyên ngành biểu diễn Piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của GS.TS.NGND. Trần Thu Hà.

Từ năm 2012-2015, Phong Lan là giảng viên đệm đàn khoa Thanh Nhạc – Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Hiên nay cô đang là giảng viên đệm đàn khoa Thanh Nhạc – Nhạc Viện Tp. HCM.

(Cập nhật: 30.11.2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.