SCG Piano Recital (26.11.2016)
23/11/2016
Lê Ngọc Niển
30/11/2016

Hoàng Kiều Anh

Bắt đầu theo học guitar cổ điển tại Nhạc viện TP.HCM từ năm 2011 với sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Thanh Huy – Trưởng khoa Guitar Nhạc viện TP. HCM.

Với nhiều nỗ lực cho đến nay, Kiều Anh đã được tham gia học masterclass với các guitarist quốc tế như Lê Hoàng Minh, Magnus Andersson, Kozo Tate, Keisi Sumi; Katona Twin, Harris Becker, Salvatore Foderà, Paul Cesarczyk, Gonzalo Noel Misa, Ogmundur Pór Jóhannesson.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.