Đón xuân về (9.1.2011) - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
Franz Liszt: Phù thủy dương cầm (28.5.2011)
30/05/2015
Biểu diễn mở rộng (28.11.2010)
30/05/2015