Franz Liszt: Phù thủy dương cầm (28.5.2011) - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
Vũ Khúc (12.11.2011)
31/05/2015
Đón xuân về (9.1.2011)
30/05/2015