A Visit To Classical Music Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
18/05/2018

A Visit To Classical Music (01.06.2018)

Âm nhạc có một khả năng kỳ diệu để khơi gợi những điều tốt đẹp nhất từ tâm hồn của mỗi chúng ta. Trong đó, nhạc cổ điển có thể được xem là kết tinh của trí tuệ, tinh thần, cảm xúc của cả nhân loại...