Bùi Phi Long Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Bùi Phi Long

Bùi Phi Long sinh năm 1994. Phi Long bắt đầu học piano từ năm 2002 tại Nhạc viện Tp. HCM. Phi Long tham gia các chương trình biểu diễn của Saigon Classical từ năm 2013.