Vũ Hoàng Gia Bảo Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
19/04/2023

Vũ Hoàng Gia Bảo

Vũ Hoàng Gia Bảo sinh năm 2008. Hiện đang là học sinh lớp 6/9 chuyên ngành Piano tại Nhạc viện Tp. HCM