Nguyễn Ngọc Bảo Minh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Nguyễn Ngọc Bảo Minh

Nguyễn Ngọc Bảo Minh sinh năm 1996. Hiện theo học đại học năm nhất chuyên ngành Piano tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của […]