Nguyễn Sơn Bảo Phương Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Nguyễn Sơn Bảo Phương

Nguyễn Sơn Bảo Phương sinh năm 1991. Hiện theo học lớp Đại học IV/IV tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ […]