Trần Thiên Cát Vũ Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Trần Thiên Cát Vũ

Trần Thiên Cát Vũ tốt nghiệp hệ trung cấp 11 năm và đại học 4 năm chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Nhạc Viện Tp.HCM, dưới sự dẫn dắt của Cô Lê Thị Thu Hà, Ths. Ngô Thị Ngọc Lan và Thầy Đặng Hồng Quang.