german composers Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
17/09/2022

A Musical History With German Composers (24.09.2022)

Chương trình mang tên Du hành qua lịch sử cùng các nhà soạn nhạc Đức (A Musical History with German composers) là những nét chấm phá, điểm xuyết, nhấn nhá vô cùng tương đối...