Nguyễn Thuỳ Linh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Nguyễn Thuỳ Linh

Sinh ngày 19/02/2002, tại Kiên Giang. Nguyễn Thuỳ Linh bắt đầu học violin từ năm 6 tuổi và theo học hệ trung cấp dài hạn 11 […]