La Quế Anh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

La Quế Anh

La Quế Anh được học nốt nhạc đầu tiên với Th.s Ngô Ngọc Lan. Trải qua con đường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp duới sự ảnh hưởng của nhiều giảng viên như GV Lê Thị Thu Hà, Ths. Nguyễn Anh Thư, Ths. Lê Hồ Hải.