Đào Mác Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Đào Mác

Đào Mác đã tốt nghiệp xuất sắc Đại Học chính quy khoa Thanh Nhạc của trường Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Đã từng làm cộng tác với Nhà hát của Đài tiếng nói Việt Nam.