Hồ Lê Đăng Khôi Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Hồ Lê Đăng Khôi

Hồ Lê Đăng Khôi sinh năm 2006, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Đăng Khôi làm quen với âm nhạc rất sớm, bắt […]