Đặng Duy Nguyện Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Đặng Duy Nguyện

Đặng Duy Nguyện sinh năm 1993. Hiện theo học Đại học khoa Piano tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thùy […]