VNCMF Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
12/05/2022

Yi-Wen Chao

Nghệ sĩ viola Yi-Wen Chao được cố nhạc trưởng Sergiu Comissiona đánh giá là một nghệ sĩ có phong cách chơi nhạc "mạnh mẽ, thông minh và giàu cá tính".