Trần Quang Huy Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2016

Trần Quang Huy

Trần Quang Huy bắt đầu theo học guitar cổ điển tại Nhạc viện TP.HCM với sự hướng dẫn của nghệ sĩ guitar Nguyễn Thanh Huy, hiện tại, Quang Huy vẫn theo học Đại học tại Nhạc Viện Tp.HCM.