Trần Đức Minh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Trần Đức Minh

Trần Đức Minh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc ở Hà Nội. Là một trong những nghệ sĩ solo Contrebasse tài năng và đuợc đánh giá cao tại Châu Á.