Donggue Jung Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/09/2022

DongGue Jung

Nghệ sĩ kèn bassoon DongGue Jung hiện đang sống tại Tp. HCM, anh hiện đang học kèn Bassoon dưới sự hướng dẫn của giảng viên A Tách.