Nguyễn Kỳ Nam Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Nguyễn Kỳ Nam

Nguyễn Kỳ Nam sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng cô đã tìm thấy đam mê của mình từ lúc […]