tenor Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Huỳnh Quang Thái

Huỳnh Quang Thái tốt nghiệp Thạc sĩ, là Giảng viên khoa Thanh nhạc – Nhạc Viện TP. HCM từ năm 2011 đến nay, và là chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc.
28/01/2019

Bùi Thái Hòa

– Từ 2016 đến nay, Thái Hòa là thành viên không chính thức của hợp xướng Nhà hát Vũ Kịch Tp. HCM– Từ 2016-2018: thành viên […]