Nguyễn Thùy Dương Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương tốt nghiệp trung cấp loại giỏi chuyên ngành biểu diễn Piano tại Nhạc Viện TP. HCM năm 2010 dưới sự hướng dẫn của GV Nguyễn Thị Thanh Uyên.