Đặng Trí Dũng Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Đặng Trí Dũng

Pianist Đặng Trí Dũng sinh trưởng trong 1 gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng được tạo điều kiện tiếp xúc với âm nhạc ngay từ nhỏ.