Phạm Đình Minh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/08/2017

Phạm Đình Minh

Phạm Đình Minh bắt đầu theo học đàn violon tai Học viện âm nhạc quốc gia VN từ năm 2009 đến 2011 và từ 2011 đến […]