Lữ Hoàng Thịnh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Lữ Hoàng Thịnh

Lữ Hoàng Thịnh sinh năm 1996, bắt đầu học piano từ năm 11 tuổi. Hoàng Thịnh đã tham gia biểu diễn trong chương trình “Triển Vọng […]