Bùi Vũ Nguyệt Minh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
30/11/2015

Bùi Vũ Nguyệt Minh

Sinh năm 2000. Hiện Bùi Vũ Nguyệt Minh theo học lớp 6/9 - hệ Trung cấp dài hạn tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Hồ Hải.