Đoàn Trọng Hồ Nguyên Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
28/01/2019

Đoàn Trọng Hồ Nguyên

Tốt nghiệp loại giỏi trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật Nha Trang chuyên ngành biểu diễn violin. Hiện tại đang theo học tại Nhạc Viện […]