Nguyễn Trương Ngọc Trân Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
23/11/2018

Nguyễn Trương Ngọc Trân

Ngọc Trân tốt nghiệp loại giỏi Trung cấp piano hệ 11 năm dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Phạm Nguyễn Anh Vũ. Hiện là sinh […]