Đặng Gia Thịnh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
21/12/2022

Đặng Gia Thịnh

Đặng Gia Thịnh Bắt đầu học piano từ năm 9 tuổi và theo đuổi con đường piano cổ điển từ năm 14 tuổi. Năm 2020, Thịnh đỗ thủ khoa vào khoa piano nhạc nhẹ, sau đó, Thịnh thi vào khoa piano cổ điển vào năm 2021 và đỗ á khoa.