Trần Thị Thu Hằng Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
09/05/2019

Trần Thị Thu Hằng

Sinh năm 1995. Bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp dài hạn 9 năm. Hiện đang là sinh viên đại học […]