Phạm Phan Anh Thư Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
28/01/2019

Phạm Phan Anh Thư

Tốt nghiệp loại giỏi Nhạc Viện TP. HCM chuyên ngành biểu diễn viola. Là nghệ sĩ của các dàn nhạc như: The Sagon Orchestra, Saigon Youth […]