Trần Hữu Tuấn Bách Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Trần Hữu Tuấn Bách

Sinh năm 1989. Hiện đã tốt nghiệp Đại học tại Nhạc Viện Tp. HCM với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Hồ Hải. Tham gia các chương trình của Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn từ năm 2012.