Lê Ngọc Minh Tâm Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Lê Ngọc Minh Tâm

Lên 6 tuổi Lê Ngọc Minh Tâm bắt đầu học organ, tới năm 8 tuổi Minh Tâm bắt đầu chuyển sang học piano, thi đậu vào hệ Trung cấp dài hạn 11 năm tại Nhạc Viện TP. HCM.