Golden Mountain Cafe Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
06/06/2015

Am Abend (23.5.2015)

Hoàng hôn xuống. Màn đêm buông. Khi tấm màn nhung của một ngày khép lại, những tâm tư lặng lẽ tìm về...