Phạm Phương Khanh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
22/04/2022

Phạm Phương Khanh

Bắt đầu học thanh nhạc vào năm 2017 tại nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh, hiện đang học hệ trung cấp năm 4/4 dưới sự […]