Nguyễn Thanh Thiên Trúc Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
20/11/2018

Nguyễn Thanh Thiên Trúc

Thiên Trúc bắt đầu con đường học nhạc chuyên nghiệp với chương trình học trung cấp dài hạn (2000-2012) tại Nhạc Viện TP. HCM dưới sự […]