Hoàng Ngọc Đan Thy Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
19/11/2016

Hoàng Ngọc Đan Thy

Hoàng Ngọc Đan Thy hiện đang học piano năm 8/9 hệ Trung cấp tại Nhạc viện Tp. HCM dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thùy Yên.