Nguyễn Đức Thịnh Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi tại Nhạc viện dưới sự dẫn dắt của cô Lê Kim Thanh. Tốt nghiệp đại học năm 2013, và hiện đang học cao học Piano tại Nhạc viện Tp. HCM.