Nguyễn Luân Du Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Nguyễn Luân Du

Nguyễn Luân Du hiện đang hệ Trung cấp dài hạn khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Luân Du đạt học bổng Toyota dành cho Tài năng trẻ ngành âm nhạc năm học 2013.