Ngô Phước Tấn Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
01/12/2016

Ngô Phước Tấn

Nguyễn Đan Cát Vũ bắt đầu học nhạc viện TP. HCM hệ trung học dài hạn năm 1990 chuyên ngành violin dưới sự hướng dẫn của NGUT. Nguyễn Anh Giang.