Nguyễn Ngọc Hồng Hà Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
02/12/2016

Nguyễn Ngọc Hồng Hà

Nguyễn Ngọc Hồng Hà theo học violin từ năm 8 tuổi, tốt nghiệp trung cấp dài hạn 11 năm tại Nhạc Viện TP. HCM năm 2014. Biểu diễn tại Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn từ rất sớm.