Nguyễn Thị Nhật Quỳ Archives - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
17/11/2018

Nguyễn Nhật Quỳ

Nguyễn Nhật Quỳ học piano tại Nhạc Viện Tp. HCM từ năm 1994 – 2001 với Thạc sĩ, Giảng viên chính Ngô Thị Ngọc Lan. Năm […]